Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marseille

Obrazek


Marseille je druhé největší francouzské město a největší obchodní přístav země galského kohouta. Rozkládá se v široké zátoce uprostřed polokruhovitě rozmístěných vápencovitých vrchů, které dodávají okolí velkoměsta výjimečný charakter.
Město bylo založeno v 6. století př.n.l. řeckými Jóny jako obchodní kolonie Massalia. Novodobé archeologické vykopávky odkryly významné pozůstatky řeckého a římského města, část městských hradeb, brány, věží, starou silnici z Itálie, římský přístav s nádrží na sladkou vodu atd.

V 5. století bylo založeno v prostoru opatství Saint-Victor ohnisko náboženského života, rekonstruované v 10. století benediktiny. Křížové výpravy přinesly rozvoj námořní dopravy. Marseille tehdy začala soupeřit s Janovem, v té době první námořní velmocí. V roce 1481 byla připojena s celou Provence k Francii. V roce 1720 tu vypukl mor, jemuž padlo za oběť 50 tisíc osob.

Velkou francouzskou revoluci přijali obyvatelé s nadšením. Vypravili do Paříže 500 dobrovolníků, kteří s sebou přinesli bojovou píseň od Rougeta de Lisle. Později byla píseň nazvána Marseillaisa (dnes státní hymna). V pol. 19. století začal nový rozvoj města. Za 2. světové války byla Marseille 2 x bombardována. Němci strhli staré městské čtvrti a na jejich místě se hned po osvobození v roce 1944 začala stavět moderní čtvrť.

Starý přístav ( Vieux-Port)
Rozkládá se na místě původního řeckého přístavu v malé zátoce. Vstup k němu střeží tvrze St-Jean a St-Nicolas. Až do 19. století byl přístav v provozu. Dnes je zde přístaviště jachet, rybářských lodí a osobních lodí k přepravě turistů k pevnosti Chateau d’If. S rozvojem moderní námořní dopravy však hloubka 6 m nestačila a byly postaveny nové přístavní bazény. Nový přístav byl vybudován od pol. 19. století severně od starého přístavu. Za 2. světové války byl poničen, po ní zvětšen a modernizován.

 zdroj: provence.tripidipi.cz